Design

Bij het ontwerp van een tuinbouwproject komen veel aspecten samen.

Telen is immers een samenspel van verschillende afdelingen/specialisme . Alleen als die optimaal met elkaar geïntegreerd zijn, is een perfect presterende kas verzekerd. Met een eigen design- en engineeringsafdeling heeft Van der Hoeven daarvoor alle essentiële aspecten in één hand. Als engineer van vooruitstrevende projecten brengen we alle kennis samen voor een kas die optimaal presteert.

Wat we doen is altijd teamwork. Met engineers, R&D- en duurzaamheidsspecialisten  en installateurs die elkaar inspireren tot een optimaal resultaat. Onze ervaring als system integrator is een waarborg dat alle onderdelen in een kas optimaal op elkaar zijn afgestemd, zoals klimaatbeheersing, irrigatie, scherming, automatisering en interne teeltsystemen. Ook zijn de specificaties van de kas perfect afgestemd  op uw klimaatzone. Of de groeiperiode: jaarrond of gedurende een periode van het jaar.

Kwaliteit verzekerd

Elk project wordt geëngineerd volgens de laatst bekende constructieve normen waarbij gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld het CASTA rekenprogramma. Tevens wordt gewerkt volgens de HORTIQ standaard welke eisen stelt aan het ontwerpproces en de realisatie van kassen. Ook nationale of lokale wet- en regelgeving is richtinggevend voor het ontwerp. De mondiale ervaring van Van der Hoeven maakt dat we lokale uitdagingen effectief integreren in elk project. Van sneeuwbelasting tot en met het risico van aardbevingen. Zelfs voor de meest uitdagende (klimaat)regio’s is daardoor een toekomstbestendig ontwerp mogelijk.

Expertise actueel houden

De expertise van onze engineers blijft continu op een hoog niveau. Samenwerkingsverbanden met externe partners geeft Van der Hoeven toegang tot actuele inzichten. Met onder andere Wageningen University, TU Delft en TNO wisselen we kennis en ervaring uit.