Advisory

Als bedrijfsadviseur richten we ons op elk aspect van de bedrijfsvoering van elke klant

Het realiseren van een nieuw tuinbouwproject is altijd een combinatie van meerdere disciplines. Het gaat om teelt, om energie, om water, om financiën, om arbeid. Die specialismen heeft Van der Hoeven in huis, klaar om uw ideeën te vertalen naar een succesvol, degelijk onderbouwd plan. Ook de adviseursrol past Van der Hoeven. We zijn het gewend om opdrachtgevers compleet te ontzorgen. Die begeleiding gaat zelfs verder dan de bouw van de eigenlijke kas. We zijn een bedrijfskundig adviseur met de blik gericht op alle onderdelen van de bedrijfsvoering.

Niet elke opdrachtgever voor een glastuinbouwproject heeft een volledig uitgewerkt plan in het hoofd. Of is teler van huis uit. Met name in landen die minder vertrouwd zijn met de professionele glastuinbouw is er grote behoefte aan gespecialiseerde expertise. Die bieden we, als ervaren adviespartner. Wereldwijd stonden we aan de basis van uiteenlopende projecten. Die kennis delen we graag als consultant, met de focus op commercieel succes: wat past optimaal in uw klimaatzone, uw markt en de beschikbare hulpbronnen?

Full-service adviseur

We zijn er ook om adviezen te geven die verder gaan dan de technische kant van uw project. Over de hele scope van de bedrijfsvoering kunt u terugvallen op onze expertise. We zijn thuis in zaken als logistiek, denken mee over marketing, afzet en verpakking. We brengen personeelsbeleid en duurzaamheid naar the next level. Zo helpen we u als opdrachtgever aan een gedegen businesscase.

Onze kernwaarden

Innovatie

Duurzaamheid

Betrokkenheid

Ondernemerschap

Betrouwbaarheid

Haalbaarheidsstudies en scenario’s

Haalbaarheidsstudies maken al in een vroeg stadium duidelijk welke return on investment u kunt verwachten.. En hoe hoog de productie en het energieverbruik naar verwachting uitvallen. Meerdere scenario’s geven inzicht wat het effect is als variabelen veranderen: de grootte van het project, de locatie, de layout, het gewas of het teeltsysteem. Gedegen risk management laat zien waar u op voorbereid moet zijn, bijvoorbeeld stijgende energiekosten. Op elke vraag is er een antwoord. Een betrouwbaar antwoord, onderbouwd met gedegen kennis van de markt en zelf ontwikkelde modellen.